Careers

Connect with us

Follow us and be the first to learn about new career opportunities.

Testimonials

Share This

Bart Jurrjens

Sales Operations Manager

‘I studied Agro-product Sciences at the VHL University of Applied Sciences – a study of food technology combined with technical marketing management. I then spent several years gaining work experience as Sales and Logistics Coordinator at a wholesalers in snacks. During my search for a commercial position in the food sector, I came to IOI Loders Croklaan in 2005. It was the year that the factory opened on the Maasvlakte and, with a small team, we set up an entirely new business unit. It was a memorable time. In my position, I represented Sales.

After two years my supervisor thought it was time that I made a move to field sales, so I became Sales Manager. Another two years later found me wanting to gain experience as a supervisor. In addition to my work as a Sales Manager, I was responsible for four employees as Sales Representative Lead.

In the summer of 2013, the business unit Bulk Oils and Specialties merged into one large European Sales department with the focus on various segments. That was when I became Sales Operations Manager and I now manage the entire internal Sales staff, comprising ten employees.

I am also closely involved with the other departments with the objective to optimise the mutual processes. IOI Loders Croklaan is a pleasant employer, active internationally but with a local character. Initiative is rewarded, there are many challenges to be found, and you have flexible work options.’

“Aan de Hogeschool Van Hall Larenstein Velp studeerde ik Agroproduktkunde – een studie die Levensmiddelentechnologie met Technisch Marketing Management combineert. Daarna deed ik enkele jaren werkervaring op als Sales- en Logistiek Coördinator bij een groothandel in snacks.Zoekende naar een commerciële functie in de foodsector kwam ik bij IOI Loders Croklaan terecht, in 2005. Het jaar dat de fabriek op de Maasvlakte werd geopend. Met een klein team hebben we toen een hele nieuwe Business Unit opgezet, een tijd om nooit te vergeten. Ik vertegenwoordigde daarbij de Sales.

Na twee jaar vond mijn leidinggevende het tijd worden dat ik de stap ging maken naar de buitendienst, en zo werd ik Sales Manager. Weer een paar jaar later had ik de behoefte om ervaring als leidinggevende op te doen. Naast mijn werk als salesmanager kreeg ik als Sales Representative Lead vier medewerkers onder mijn hoede.

In de zomer van 2013 werden de Business Units Bulk Oils en Specialties samengevoegd tot één grote Europese Sales-afdeling met de focus op verschillende segmenten. Vanaf dat moment ben ik Sales Operations Manager en geef ik sturing aan de gehele Sales-binnendienst, die uit tien medewerkers bestaat.

Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de andere afdelingen met het doel om onderlinge processen te optimaliseren. IOI Loders Croklaan is voor mij een prettige werkgever, internationaal actief maar toch met een lokaal karakter. Eigen initiatief wordt beloond, er zijn veel uitdagingen te vinden, en je kunt flexibel omgaan met werktijden.”

Gerard Daamen

Assistant Manager

‘I started at Loders Croklaan in the mail room as an Office Services employee. That was in 1998, and I appeared to have entered an organization with opportunities to grow. I never imagined at the time how high my bar would be placed. My growth path began after a year or two, at the time my supervisor moved to another position within the company. I then took over his position. After eight years, I thought it was time for the next step. I decided to apply for the position of Transport Planner for the factory on the Maasvlakte. It was an entirely new position. Together with colleagues and my supervisor, I gave form and content to the work.

After establishing the Supply Chain department, including the merging of the planning for Wormerveer and Rotterdam, history repeated itself. My supervisor took up another challenge and I decided to take the plunge. After an interview and an assessment I became Logistics Manager. Three years later, in 2012, I was approached to take on the role of Assistant Manager.

In my work I always look for possibilities to bridge the gap between office theory and production practices, and so this step also appealed to me. IOI Loders Croklaan is a fantastic company to work for. Due to its size, career opportunities are available. It is also encouraged: the employer looks at what an employee is capable of and what his or her potential is. I know from experience that you receive every opportunity and assistance for personal development. The company helps you with training sessions, courses and other ways to develop yourself.’

“Ik ben bij Loders Croklaan begonnen in de postkamer, als medewerker Office Services. Dat was 1998, en ik bleek binnengekomen te zijn bij een organisatie met mogelijkheden om door te groeien. Waar mijn lat uiteindelijk zou komen te liggen, had ik toen nooit gedacht. Mijn groeipad begon na een jaar of twee, op het moment dat mijn leidinggevende een andere functie ging bekleden binnen het bedrijf. Zijn functie heb ik toen overgenomen. Na acht jaar vond ik het tijd voor een volgende stap. Ik besloot te solliciteren als transportplanner  voor de fabriek op de Maasvlakte. Dat was een functie die nog niet bestond. Samen met collega’s en m’n leidinggevende heb ik vorm en inhoud aan het werk gegeven.

Na de oprichting van de supply chain-afdeling, waarbij de planning voor Wormerveer en Rotterdam samengevoegd werden, herhaalde de geschiedenis zich. Mijn leidinggevende ging een andere uitdaging aan en ik trok de stoute schoenen aan. Zo werd ik, na sollicitatiegesprekken en een assessment, logistiek manager.

Drie jaar later, in 2012, ben ik benaderd om assistent-bedrijfsleider te worden. In mijn werk zoek ik altijd naar mogelijkheden om een brug te slaan en te zijn tussen de theorie van het kantoor en de productiepraktijk, dus ook deze stap sprak mij aan. IOI Loders Croklaan vind ik een geweldig bedrijf om voor te werken. Door de grootte zijn doorgroeimogelijkheden aanwezig. Dat wordt ook gestimuleerd: de werkgever kijkt én naar wat een medewerker nu kan én naar wat hij of zij nog meer in zich heeft. Ik weet uit ervaring dat je alle kans en medewerking krijgt voor persoonlijke ontwikkeling. Het bedrijf faciliteert je daarbij met trainingen, cursussen en andere manieren om jezelf te ontplooien.”

Sarah Waddle

Corporate Analyst

‘After completing my bachelor’s in Business Administration, International Finance and Accounting Management at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen, I chose to stay in the Netherlands. After making this choice, my work had to meet a number of criteria. My work had to be in the same field as my study at a company operating at the international level – a company that gave paramount importance to career opportunities. I realise that I had a lot of demands and aspirations.

Then the position of Management Accountant at IOI Loders Croklaan crossed my path. It seemed the perfect job for me right from the start: newly graduated and then working for a worldwide producer of oils and fats. I still remember finding out during the job interview that the roots of the company go all the way back to one of those typical old Dutch windmills. As an American, that was quite fascinating. What I also remember is that the company is very loyal to its employees. I have been working for IOI Loders Croklaan for almost four years now and I am still very satisfied.

Currently, I am working as an analyst for the Corporate Finance Team and I am busy with a study to become a certified accountant. From the accounting position for which I was initially appointed, I came into contact with many different work processes and opportunities. In my new role, I am now in contact with European colleagues and with our subsidiary companies in the USA, Malaysia, Egypt, the Sahel and South America. It is nice to be doing varied work with great colleagues. I have found my niche and am happy to continue being part of the team.’

“Nadat ik mijn bachelor Business Administration, International Finance en Accounting Management aan de Hanzehogeschool Groningen voltooide, koos ik ervoor om in Nederland te blijven. Toen ik die keuze maakte, had ik een aantal criteria waaraan m’n werk moest voldoen. Het moest in m’n studierichting zijn, bij een internationaal opererend bedrijf – dat doorgroeimogelijkheden hoog in het vaandel heeft. Ik besef dat ik heel wat noten op mijn zang had.

Toen kwam de functie van managementaccountant bij IOI Loders Croklaan voorbij. Het leek van begin af aan perfect voor mij, net afgestudeerd en dan aan de slag voor een wereldwijd acterende producent van oliën en vetten. Ik weet nog goed dat ik er tijdens het sollicitatiegesprek achter kwam dat de wortels van het bedrijf helemaal teruggaan tot zo’n echte oude Hollandse windmolen. Als Amerikaanse is dat toch wel fascinerend. Wat ik ook onthouden heb is dat het bedrijf heel loyaal is naar de medewerkers toe.

Ik werk nu bijna drie jaar voor IOI Loders Croklaan, en ik ben nog steeds bijzonder tevreden. Op dit moment werk ik als analist bij het Corporate Finance Team en ben ik bezig met een studie om gecertificeerd te worden tot accountant. Vanuit de accounting positie waar ik in eerste instantie voor was aangenomen ben ik in contact gekomen met veel verschillende werkprocessen en kansen. En nu heb ik in mijn nieuwe rol te maken met Europese collega’s en met onze dochterondernemingen in de VS, Maleisië, Egypte, de Sahel, en Zuid-Amerika.Erg leuk gevarieerd werk met leuke collega’s. Ik zit goed hier op mijn plek en blijf graag deel uitmaken van het team.”